O KAVALU

Kaval je srpsko-makedonski narodni duvački instrument koji je otvoren za obje strane cijevi i izrađen od jednog komada drveta. Drvo koje se koristi za izradu kavala je obično jasen, a može biti šljiva, dren, zova, badem itd. Gornji kraj kavala gdje se duva je malo nakošen, tako da usne bolje naliježu, i ima oštre rubove pod kutom od 45 °. Može biti ukrašen duborezom i to cijelom dužinom, ali to nije pravilo.