LEKCIJE ZA SVIRANJE

Kaval s prednje strani ima sedem rupa za prste kojima se sviva i još jednu za palac na stražnjoj strani. Rupe su ravnomjerno raspoređene (do 2 cm udaljenosti jedna od druge rupe), s tim da je šesta rupa otprilike na sredini instrumenta. Pri kraju kavala postoje još četiri rupe koje služe za rezonanciju zvuka i obično se u narodu zovu "vražje rupe".
Za vrijeme sviranja, kaval se drži s obje ruke, pod kutom od oko 45 ° u odnosu na tijelo. Na donje četiri rupe svira se prstima jedne ruke, a na gornje tri rupe i rupi za palac svira se prstima druge ruke. Usta pokrivaju približno ¾ od kraja kavala gdje se duva. Sviranje se postiže tako što se duva dijagonalno od kavala, tj. na samu ivicu kavala. Za vrijeme sviranja na ovom instrumentu, usne imaju oblik poljupca. Sa promjenom jačine puhanja, mijenja se visina zvuka i samim tim se proizvode različiti tonovi.